What is Shopify Geolocation?>

Vad är Shopify Geolocation?

Vad är Shopify Geolocation?

Shopify Geolocation är en funktion som hjälper Shopify-butiksägare att optimera sina butiker för internationella kunder genom att automatiskt upptäcka och föreslå relevanta språk- och valutainställningar baserat på besökarens geografiska plats. Den här funktionen förbättrar shoppingupplevelsen för globala kunder, vilket gör det lättare för dem att bläddra och köpa produkter på deras föredragna språk och valuta.

Nyckelfunktioner i Shopify Geolocation

 1. Automatisk upptäckt: Shopify Geolocation känner automatiskt av den geografiska platsen för besökare i din butik med hjälp av deras IP-adress. Detta gör det möjligt för butiken att ge en mer personlig upplevelse baserat på besökarens plats.

 2. Språk- och valutaförslag: Baserat på den upptäckta platsen föreslår geolokaliseringsfunktionen lämpliga språk- och valutainställningar för besökaren. En besökare från Frankrike kan till exempel bli uppmanad att se butiken på franska och priser i euro.

 3. Användarvänliga popup-fönster: Funktionen använder ofta icke-påträngande popup-fönster eller banners för att föreslå ändringar i språk och valuta, vilket säkerställer att besökaren är medveten om de tillgängliga alternativen utan att störa sin shoppingupplevelse.

 4. Anpassningsalternativ: Butiksägare kan anpassa utseendet och beteendet hos förslag på geolokaliseringar, inklusive utformningen av popup-fönster och de specifika språk och valutor som stöds.

 5. Integration med Shopify Markets: Shopify Geolocation integreras sömlöst med Shopify Markets, ett verktyg som låter dig hantera internationell försäljning mer effektivt genom att skapa flera marknadsspecifika upplevelser i en enda Shopify-butik.

Fördelar med att använda Shopify Geolocation

 1. Förbättrad kundupplevelse: Genom att ge besökarna möjlighet att surfa på deras föredragna språk och valuta kan du förbättra deras shoppingupplevelse avsevärt, vilket gör dem mer benägna att genomföra ett köp.

 2. Ökade omvandlingsfrekvenser: Kunder är mer benägna att göra ett köp när de kan se produktinformation, priser och kassan på deras välbekanta språk och valuta, vilket leder till högre omvandlingsfrekvenser.

 3. Förenklad internationell försäljning: Shopify Geolocation förenklar processen att sälja internationellt genom att automatiskt hantera språk- och valutainställningar, så att du kan fokusera på andra aspekter av ditt företag.

 4. Ökat kundförtroende: Att erbjuda en lokal shoppingupplevelse hjälper till att bygga förtroende hos internationella kunder, eftersom de känner att butiken tillgodoser deras specifika behov och preferenser.

 5. Minskad vagnövergivande: Genom att visa priser i den lokala valutan och minimera eventuell förvirring om valutaomvandlingar, kan du minska frekvensen av att vagnen lämnas bland internationella kunder.

Hur man ställer in Shopify Geolocation

Steg 1: Aktivera Shopify Markets

 1. Gå till Inställningar > Marknader i din Shopify-administratör.
 2. Konfigurera marknaderna där du vill sälja, inklusive språk- och valutapreferenser för varje marknad.

Steg 2: Installera Geolocation-appen

 1. Besök Shopify App Store och sök efter Shopify Geolocation -appen.
 2. Klicka på Lägg till app och följ installationsinstruktionerna.

Steg 3: Konfigurera geolokaliseringsinställningar

 1. I din Shopify-administratör går du till Appar > Geolokalisering .
 2. Anpassa inställningarna för språk- och valutaförslag, inklusive utseendet på popup-fönster och banners.
 3. Aktivera eller inaktivera specifika språk och valutor baserat på dina målmarknader.

Steg 4: Testa geolokaliseringsfunktionen

 1. Besök din butik från olika IP-adresser (eller använd en VPN) för att testa hur geolokaliseringsfunktionen fungerar.
 2. Se till att rätt språk- och valutaförslag görs baserat på den upptäckta platsen.

Steg 5: Övervaka och optimera

 1. Använd Shopify-analys för att övervaka din butiks prestanda på olika marknader.
 2. Optimera geolokaliseringsinställningarna baserat på kundfeedback och beteende för att ytterligare förbättra shoppingupplevelsen.

Slutsats

Shopify Geolocation är ett kraftfullt verktyg för att optimera din onlinebutik för internationella kunder. Genom att automatiskt upptäcka besökarnas platser och föreslå relevanta språk- och valutainställningar kan du förbättra shoppingupplevelsen, öka omvandlingsfrekvensen och förenkla processen för att hantera internationell försäljning. Genom att implementera den här funktionen kan du nå en bredare publik och bygga en mer global kundbas.

Mer som detta

Mer som detta